çörek

Önümler

 • Rutile KWR-629

  Rutile KWR-629

  KWR-629titanium dioksidi, Panzhihua Kewei Mining Co., Ltd. tarapyndan häzirki zaman ösen enjamlar, materiallar we tehnologiýa önümçiligi, garyşyk tejribe toplamak we içerki we daşary ýurt kükürt kislotasy usuly bilen ýokary derejeli ýörite materiallar titanium dioksidini köp ýyllap öndürmek üçin. R pigment titanium dioksidi.KWR-629 häzirki kükürt kislotasy önümlerinde has gowy reňk we gök faza we ajaýyp örtük güýji, howa garşylygy, ýaýramagy.Örtük, syýa, plastmassa we beýleki önümçilikler üçin amatly, köp wezipeli, köp maksatly ýokary derejeli rutil önümleri.

 • Rutile derejeli titanium dioksidi KWR-689

  Rutile derejeli titanium dioksidi KWR-689

  Önüm dizaýnynyň maksady, daşary ýurt hlorlaşdyryş usulyndaky şuňa meňzeş önümleriň hil standartyna ýakyn.Highokary aklyk, ýokary ýalpyldawuk, bölek gök aşaky faza, inçe bölejikleriň ululygy we dar paýlanyşy, ýokary UV siňdiriş kuwwaty, güýçli howa garşylygy, güýçli tozan garşylygy, super örtük güýji we akromatiki güýç, gowy dispersiýa we durnuklylyk aýratynlyklary bar.Ondan öndürilen önümler açyk reňklere we ýokary ýalpyldawuklyga eýe.

 • Anataza derejeli titanium dioksidi KWA-101

  Anataza derejeli titanium dioksidi KWA-101

  KWA-101 anatase titanium dioksidi, ak poroşok, ýokary arassalyk, bölejikleriň ululygy paýlanyşy, ajaýyp pigment öndürijiligi, güýçli gizleniş güýji, ýokary akromatiki güýç, gowy aklyk, dargamak aňsat.

 • Emal derejeli titanium dioksidi

  Emal derejeli titanium dioksidi

  Himiki serişdelerdäki iň täze täzeliklerimiz - Enam Grade Titanium Dioksid!Bu möhüm birleşmäniň iki esasy görnüşiniň biri bolan emal derejeli titanium dioksidiniň anatase titanium dioksidiniň bir bölümi, dürli pudaklarda möhüm ähmiýete eýe bolan köp artykmaçlygy bar.

 • Resin üweýji diskler üçin titanium dioksidi

  Resin üweýji diskler üçin titanium dioksidi

  Innowasiýa ýokary öndürijilikli önümimiz - Resin diskleri üçin titanium dioksidi.Resin üweýji pudagy üçin ýörite işlenip düzülen bu öňdebaryjy önüm, ýalpyldawuk we üweýişde oýun çalşyjydyr.

 • Möhürler üçin titanium dioksidi

  Möhürler üçin titanium dioksidi

  Bu gün iň soňky önümimizi - möhürleýjiler üçin titanium dioksidini hödürlemekden hoşal.Önümlerimiziň bu ajaýyp goşmaçasy, möhürleýjileriň ulanylyşyny üýtgetmegi we öndürijiligini mümkin boldugyça ýokarlandyrmagy wada berýär.Özboluşly aýratynlyklary we amaly goşundylary bilen titanium dioksidi möhürleýji pudagy üçin täze mümkinçilikler açýar.

 • Roadol bellemek üçin titanium dioksidi

  Roadol bellemek üçin titanium dioksidi

  Safetyol howpsuzlygy hökümetler, transport edaralary we awtoulag sürüjileri üçin iň esasy aladadyr.Aç-açan görünýän ýol belliklerini saklamak, ulag hereketini dowam etdirmek we heläkçilikleriň öňüni almak üçin zerurdyr.Titan dioksidi ýol belliklerine täsirli goşant goşýan möhüm maddalaryň biridir.Bu innowasiýa we köptaraply madda, görünmek, çydamlylyk we daşky gurşawyň durnuklylygy taýdan deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary hödürleýär.

 • Masterbatch üçin titanium dioksidi

  Masterbatch üçin titanium dioksidi

  Kompaniýamyz iň täze önümimiz bolan “Masterbatches” üçin titanium dioksidi bilen tanyşdyrmaga buýsanýar.Görnükli aýratynlyklary bilen önüm, plastmassa önümçiligi we reňklemek ýaly dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrjakdygyna ynanýar.

 • Qualityokary hilli iýmit derejesi titanium dioksidi

  Qualityokary hilli iýmit derejesi titanium dioksidi

  Iýmit derejeli titanium dioksidi ýerüsti bejergisiz anatase önümidir.Onda bölejikleriň birmeňzeş ululygy, oňat dispersiýa, pigment öndürijiligi, gaty az metallar we adam bedenine beýleki zyýanly hapalar bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2