Anataza Titan dioksidi
Professional öndüriji
Kämil

önüm

Titan dioksidi barada öwreniň.

Has giňişleýin gör

biz hakda

Kewei: Titan dioksid önümçiliginde öňdebaryjy.

zawod hakda

näme edýäris

“Panzhihua Kewei Mining Company”, rutil we anatase titanium dioksidiniň öňdebaryjy öndürijisi we satyjysy.Öz önümçilik tehnologiýasy, iň häzirki zaman önümçilik enjamlary we önümiň hiline we daşky gurşawy goramaga ygrarlylygy bilen Kewei kükürt kislotasy titanium dioksidini öndürmekde pudak ýolbaşçylarynyň birine öwrüldi.

Kewei rutile we anatase titanium dioksidini öndürmekde we satmakda öňdebaryjy güýçdir.Önümiň hiline, tehnologiki ösüşe we daşky gurşawy goramaga borçlanýarys, önümçilik standartlaryndan ýokary geçmäge we müşderilerimiziň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

Has giňişleýin gör
Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
nyşany

Arza

Titan dioksidiň ajaýyp aýratynlyklary sebäpli örtük senagaty oňa köp bil baglaýar.

 • Senagat tejribesi 10+

  Senagat tejribesi

 • Hormat alyň 25+

  Hormat alyň

 • Doly taslama 99+

  Doly taslama

 • Hyzmatdaş hyzmatdaş 76+

  Hyzmatdaş hyzmatdaş

habarlar

Innowasiýa Kewei-iň özenidir.

Hakyky we ýasama titanium dioksidini kesgitlemegiň 4 gowy usuly

Hakyky we ýasama titanium dioksidini kesgitlemegiň 4 gowy usuly

Iň aňsat usuly, duýgyny deňeşdirmekdir, galp titanium dioksidi has süýşýär, ...

Tio2 süýümli poroşokyň köp taraplylygy: Giňişleýin gollanma

Titan dioksid rutil tozy, tio2 rutile tozy diýlip hem atlandyrylýar, dürli i-de giňden ulanylýan köpugurly we köpugurly madda ...
Has giňişleýin gör

Sabyn ýasamakda titanium dioksidini ulanmagyň peýdalary

Titan dioksid, owadan we täsirli sabyn ýasamak meselesinde köp sabyn öndürijileriň bil baglaýan meşhur maddasydyr.Tebigatda ýüze çykýan magdançy ...
Has giňişleýin gör